Samenlevingscontract - Notaris - Notarissen - Notaristarieven - Notariskosten - Notaris .se - Notaris.se

NOTARIS .SE

Notaris .SE - dé Search Engine


Notaris .SE :: samenlevingscontract

Notaris .se: dé website voor alle juridische onderwerpen die met notarissen te maken hebben! Gebruik de search engine (zoekmachine), kies een 'Hoofdonderwerp' in de linkerkolom of selecteer direct het onderwerp van jouw keuze. Notaris .se maakt het makkelijk!

Samenlevingscontract

Samenlevingscontract :: Gerelateerde onderwerpen: beeindiging samenwonen , samenlevingsovereenkomst , samenlevingsvormen , samenwonen , verblijvingsbeding

samenlevingscontract bullet arrow Samenlevingscontract: algemene informatie

Samenlevingscontract: ook wel genoemd samenlevingsovereenkomst is de overeenkomst die twee of meer mensen die gaan samenwonen met elkaar sluiten. In het samenlevingscontract worden van tevoren afspraken vastgelegd over eventuele allerlei juridische (en praktische) problemen die tijdens het samenwonen of na de beëindiging van het samenwonen kunnen ontstaan.

samenlevingscontract bullet arrow Samenlevingscontract: inhoud

In een samenlevingscontract kun je een breed scala van onderwerpen regelen, dus het is belangrijk dat je hierover met je notaris overlegt. Hier zijn vast een aantal veel voorkomende onderwerpen:

 • vastleggen welke voorwerpen uit de inboedel van de samenwoners eigendom van één van de samenwoners moet blijven
 • vastleggen van de (gezamelijke) eigendom van girorekeningen en bankrekeningen van de samenwoners
 • afspraken over de plicht bij te dragen aan het levensonderhoud van de andere samenwoner of samenwoners
 • regels omtrent de bijdragen in de huishoudkosten door elk van de samenwonenden
 • het moment waarop het samenwonen als beëindigd zal worden beschouwd
Maar je kunt bijvoorbeeld ook in de samenlevingsovereenkomst regels opstellen over de bijdrage van elk van de samenwonenden in bepaalde kosten. Deze bijdragen in de kosten kunnen al dan niet naar evenredigheid van de netto inkomens van de samenwonenden worden bepaald. Enkele voorbeelden van deze kosten zijn:
 • bijdragen in de kosten van de huur van de woning
 • bijdragen in de maandlasten van de hypotheek die rust op de woning waarin wordt samengewoond
 • de bijdrage in de onroerende zaakbelasting over de woning van de samenwoners
 • de bijdrage in de huishoudkosten door elke samenwoner
 • de kosten die worden gemaakt voor de opvang van de kinderen en de overige kosten verbonden met het opvoeden van de kinderen
 • de bijdrage aan de pensioensopbouw door elk van de samenwoners

samenlevingscontract bullet arrow Samenlevingscontract: ongehuwd samenwonen

Ongehuwd samenwonen (zonder samenlevingscontract) is aan veel minder regels gebonden dan het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Als je namelijk gaat trouwen, of je sluit een geregistreerd partnerschap, dan roept deze verbintenis gelijk rechten en verplichtingen in het leven.

Als je gaat samenwonen, dan heb je bijvoorbeeld niet door het feit dát je gaat samenwonen een onderhoudsverplichting tegenover elkaar, wat je wel hebt door het sluiten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. In het geval dat je de samenwoning beeindigd, heb je ook niet zomaar recht op de helft van het eigendom van degene met wie je hebt samengewoond. Kortom, het is van belang dat je hierover afspraken maakt in een samenlevingscontract.

samenlevingscontract bullet arrow Samenlevingscontract: wie gaat wát betalen?

Wat gebeurt er met het geld dat overblijft nadat de samenwoners hun bijdrage hebben gedaan in de gemeenschappelijke kosten van het samenwonen? Ook dit is iets wat je in het samenlevingscontract kunt regelen.

Je kunt in het samenlevingscontract bijvoorbeeld vastleggen dat het resterende bedrag wordt verdeeld tussen de samenwoners, of juist dat ieder het bedrag dat hij/zij zelf heeft verdiend voor zichzelf houdt.

Waar je ook rekening mee moet houden, is dat één van de samenwoners (of beide) in de toekomst minder gaat verdienen. Welk effect zal dat hebben op de verdeling van de bijdragen in de gemeenschappelijke kosten? Ook dat regel je in je samenlevingsovereenkomst.

samenlevingscontract bullet arrow Samenlevingscontract: de staat van aanbrengsten

In het samenlevingscontract kun je vastleggen welke zaken aan welke samenwoner toebehoren. Door deze zaken op te nemen in de staat van aanbrengsten blijven deze zaken privé-eigendom van de oorspronkelijke eigenaar. Op deze manier heb je een duidelijk beeld wát van wie is bij de eventuele beeindiging van het samenwonen.
De staat van aanbrengsten wordt door je notaris gehecht aan de samenlevingsovereenkomst.

Het is mogelijk deze lijst van aanbrengsten bij te werken als je tijdens het samenwonen nieuwe zaken verkrijgt die in jouw persoonlijke (niet-gemeenschappelijke) vermogen moeten blijven.

Als je een samenlevingsovereenkomst 'voor' een notaris ondertekent, dan weegt de aan de overeenkomst gehechte staat van aanbrengsten zwaar als bewijslast. Je verhoogt hiermee je rechtszekerheid indien er een conflict ontstaat omtrent de eigendom van bepaalde zaken.

Je notaris kan je precies vertellen wat er allemaal in de staat van aanbrengsten kan worden opgenomen. Denk aan de eigendom van een auto, de eigendom van de woning, een onderneming, aandelen etc. Hoewel jij zelf bepaalt wát er in de staat van aanbrengsten komt, zal het doorgaans niet nodig zijn je gehele inboedel op voorhand 'te verdelen'.

samenlevingscontract bullet arrow Samenlevingscontract: de woning

Het is belangrijk om na te denken wat er met de woning gaat gebeuren als je het samenwonen wil beëindigen. Het kan zijn dat je tegen die tijd kinderen hebt en het kan dan ook vervelende consequenties hebben als één van de samenwoners 'het huis uit wordt gezet' omdat de eigendom van de woning in handen is van de andere samenwoner.

Laat je door je notaris voorlichten over hoe je dit in je samenlevingsovereenkomst kunt regelen.

samenlevingscontract bullet arrow Samenlevingscontract: partnerpensioen

Om als ongehuwd samenwonend stel in aanmerking te komen voor een partnerpensioen is veelal vereist dat je een notariële samenlevingsovereenkomst laat opmaken.

samenlevingscontract bullet arrow Samenlevingscontract: successierechten

Om in aanmerking te komen voor hetzelfde lage tarief en de hoge vrijstelling voor successierechten die gewoonlijk uitsluitend gelden voor echtgenoten, zul je een notarieel samenlevingscontract moeten laten maken. Nadat je 6 maanden op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie (GBA), kun je bij de aangifte van de inkomstenbelasting vermelden dat er sprake is van een 'fiscaal partnerschap'.

samenlevingscontract bullet arrow Samenlevingscontract: gelijk testament opmaken?

Als één van de samenwoners overlijdt, wordt de langstlevende samenwoner niet van rechtswege (als gevolg van wettelijke regels) erfgenaam. Helaas kun je in een samenlevingsovereenkomst niet al datgene regelen wat in een testament wél kan.

Daarom laten veel mensen tegelijkertijd met het maken van hun samenlevingsovereenkomst een testament opmaken.

Volgens de regels van het wettelijke erfrecht zijn de familieleden van de overledene van rechtswege erfgenaam. Om te bereiken dat degene met wie je samenwoont na je overlijden zal meedelen in je nalatenschap, moet je dus (in principe: bekijk de mogelijkheid van het 'verblijvingsbeding') naast je samenlevingsovereenkomst een testament opmaken.

samenlevingscontract bullet arrow Samenlevingscontract: het verblijvingsbeding

Je kunt in je samenlevingscontract ook een verblijvingsbeding opnemen. Hiermee regel je de gevolgen van het beeindigen van het samenwonen.

Je kunt in het verblijvingsbeding opnemen dat de langstlevende samenwoner de volledige eigendom verkrijgt van de goederen die vóór het overlijden het gezamenlijke eigendom waren van beide samenwoners.

Voor zaken die geen gemeenschappelijk eigendom waren, biedt het verblijvingsbeding dus geen uitkomst! Wil je dat de langstlevende samenwoner ook meedeelt in jouw privé-vermogen ná het overlijden, dan moet je dus een testament laten maken.

samenlevingscontract bullet arrow Samenlevingscontract: laten maken of niet?

Zoals je hierboven al hebt kunnen lezen, zijn er redenen genoeg om een samenlevingsovereenkomst te laten maken als je serieus gaat samenwonen.

Als het samenwonen wordt beeindigd, is het belangrijk dat je van tevoren je zaken goed hebt geregeld. Dit is zoals je hebt kunnen lezen niet de enige reden waarom het verstandig is een (notariele) samenlevingscontract te laten maken.

Hoewel je zelf ook een samenlevingscontract kunt opstellen zonder hulp van je notaris, doe je er verstandig aan je te laten begeleiden door dé expert op dit gebied.

samenlevingscontract bullet arrow Samenlevingscontract: kosten / tarieven

Voor het door een notaris laten opstellen van een samenlevingscontract kun je rekenen op notariskosten / notaristarieven tussen ongeveer 300 en 500 euro.

Samenlevingscontract :: Gerelateerde onderwerpen: beeindiging samenwonen , samenlevingsovereenkomst , samenlevingsvormen , samenwonen , verblijvingsbeding

Kies een onderwerp uit deze lijst voor meer informatie:


Later nog eens terug komen op notaris .se?
Voeg notaris .se toe aan de favorieten van
je browser
door hier te klikken.
Notaris .se: jouw notaris site!

Zoekt u ook eens op: samelevingscontract , samenlevenscontract , samenlevings contract , samenwoningscontractDisclaimer: Hoewel wij onze best doen de gegevens op deze site zo goed
mogelijk geupdate te houden, zijn wij niet aansprakelijk voor
onjuistheden en fouten op deze site.

© 2006 Notaris.SE
- contact: info *apenstaartje* notaris *punt* se